top of page

Konkurranseregler

Hvem kan delta?

Alle som studerer romlige planleggingsfag ved norske institusjoner eller norske studenter som studerer tilsvarende fag utenlands kan registrere et team for deltakelse. Hvert team skal være på 3-6 medlemmer. 

Med planleggingsfag mener vi studieprogrammer som dekker alle varianter av stedsutvikling, samfunnsplanlegging, by- og regionplanlegging, arkitektur, landskapsarkitektur, urban design, eiendomsutvikling og eiendomsfag. Studenter fra andre studieretninger kan delta som teammedlemmer.

 

Vi oppfordrer deltakere til å danne tverrfaglige team, også på tvers av studiesteder. Vi anbefaler at aktive medlemmer i teamene ikke er flere enn 6. Rådgivere og andre bidragsytere kan komme i tillegg.

Hvem kan ikke delta?

Ingen som ikke er registrert som aktiv student kan delta i teamet. Teamet kan rådføre seg med ikke-studenter, men disse vil ikke bli kreditert i juryeringen.

Hvordan kan man delta?

Dere leverer inn bidrag til konkurransen ved å sende en e-post til sitrap@nmbu.no  med vedlegg og/eller lenke til besvarelsen. 

Innleveringsfrist: 14. september kl. 23.59. 

Krav til innlevering

Det er ikke stilt noen formalkrav til det innleverte materialet utover at det må kunne lastes opp til en innleveringsadresse innen fristen 14.09.23 kl.23.59. Det kan eksempelvis være: 

  • Rapport 5-20 sider 

  • Podcast 5-15 min 

  • Plansjer 1-4 

  • Film 3-10 minutter 

  • Andre format er også mulig 

Normale regler for kildehenvisning gjelder. 

I tillegg til selve oppgaven må alle teamene rapportere arbeidsprosessen. En lenke til et rapporteringsskjema vil mottas ved innlevering av bidraget.

Vurderingskriterier

Innsendte bidrag vurderes etter følgende kriterier, og som en samlet helhetsvurdering: 

 

Originalitet

Nye måter å forstå, analysere eller kommunisere problem eller løsning. 

 

Tydelighet

Problem og løsning er tydelig forstått og kommunisert. 

 

Kommunikasjon

Tekst, bilder og illustrasjoner formidler budskapet på en helhetlig måte. 

 

Faglighet

Problem og løsning bygger på god fagkunnskap og forståelse av de stedlige forutsetningene. 

 

En jury på 5 personer vil vurdere alle bidragene, og med forbehold om et tilstrekkelig antall kvalifiserte bidrag, innstille på minst en, og maks fire vinnere. Førstepremien er på minst 30 000,- 

Finalistene blir invitert til å presentere sitt bidrag på SITRAP sin årskonferanse i oktober 2023. Vinnerne annonseres på årskonferansen.

Juryen høsten 2023:

Knut Felberg

Kommunalsjef Klima og arealutvikling i Kristiansand kommune 

 

Elise Buan Gunnes

Landskapsarkitekt hos Landskaperiet 

Tina Lam 

Planlegger i A-lab

 

Osman Iljas 

Prosjektutviklingsassistent i Obos

 

Ellen Husaas (juryleder)

Dosent i landskapsarkitektur ved NMBU 

 

Tove Bredesen Søyland (sekretær)

Rådgiver ved SITRAP NMBU

bottom of page