top of page

Skolen som stedsutvikler

Nasjonal studentkonkurranse i stedsutvikling

Kjenner du til en skole som kan utnyttes til å være mer enn en skole – til glede og nytte for lokalsamfunnet? Vi gleder oss til å høre hva dette kan være – og hva det vil innebære for folk og lokalsamfunn! Bli med på en ny og spennende studentkonkurranse!

Innleveringsfrist: 14. september 2023

IMG_9684.JPG

SITRAP inviterer til en nasjonal studentkonkurranse i stedsutvikling. Dette er første året vi arrangerer konkurransen, og den skal arrangeres årlig. SITRAP vil inspirere til tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging på tvers av studielinjer og studiesteder. Hensikten er å få vite mer om hvordan studenter lærer og utvikler samarbeidskompetanse. I 2023 er temaet for konkurransen: Skolen som stedsutvikler. Med det tenker vi grunnskolen. 

 

De beste bidragene blir premiert. I år er premiepotten på 100 000,- 

 

Innleveringsfrist: 14. september 2023 kl.23.59.

Hva er stedsutvikling?

Stedsutvikling rommer en lang rekke tema som er avgjørende for å skape livskraftige lokalsamfunn, enten det gjelder næringsliv, demografisk utvikling, nærmiljø, integrering, kulturmangfold, sosiale lag eller oppvekstsvilkår.

Hvorfor en konkurranse i stedsutvikling?

Stedsutvikling og lokal samfunnsutvikling er i kjernen av den romlige planleggingens oppgaver. Det berører problemstillinger på tvers av mange kunnskapsfelt. God og bærekraftig stedsutvikling krever kompetanse i samhandling og transfaglig problemløsning. Dette kan man ikke utelukkende lese seg frem til, men er noe man må øve seg opp i. Som studenter får dere sjelden mulighet til å jobbe på tvers av ulike studieretninger. Ved å delta i denne konkurransen kan dere få innblikk i hva som møter dere i arbeidslivet, hvor dere ofte må samarbeide med kollegaer fra ulike fagområder og profesjoner.

Innlevering 

Dere leverer inn bidrag til konkurransen ved å sende en e-post til sitrap@nmbu.no  med vedlegg og/eller lenke til besvarelsen. 

Innleveringsfrist: 14. september kl. 23.59. 

bottom of page