top of page

Workshop 

Vi inviterer alle interesserte til å delta i tre ulike workshops i forkant av innleveringen av bidragene. Alle vil foregå som et webinar. Disse er ment som en pedagogisk støtte i å utforme bidragene deres, men det er ingen forutsetning for å delta i konkurransen.

Datoer 

12. juni 2023:
Workshop 1 – Oppgaveforståelse

19. juni 2023:
Workshop 2 – Teamwork og produksjonsflyt

23. august:
Workshop 3 – Konsept/diagram som verktøy

Formålet er å kultivere en kritisk holdning til hva som tjener stedets beste, og ikke hva som er nedfelt i oppgaveteksten. Workshop i å lese oppgavetekster. Hva står det mellom linjene, alternative forståelser, hva kommer utenifra?

Hvordan dere jobber sammen mot et felles mål og hvordan dette samsvarer med produksjon. Dere vil få opplæring i profesjonalisering av produksjonen i en leveranse: konsepter, tegninger, tekst osv.

Formålet med denne workshopen er å gi dere verktøy til å visualisere de abstrakte delene av en bærende idé: samfunn, kultur, strategi osv. Dere vil få opplæring i å visualisere forbi plan, snitt og rendering.

12. juni 2023

19. juni 2023

23. august

14. september

21. september

Workshop 1 – Oppgaveforståelse

Workshop 2 – Teamwork og produksjonsflyt

Workshop 3 – Konsept/diagram som verktøy

Innleveringsfrist

Annonsering av vinnere

Webinar

Webinar

Webinar

bottom of page